درباره ما

موسسه خیریه انفاق ثلث مجموعه ای عام المنفعه و غیرانتفاعی است که به منظور دستیابی به اهـداف تعیین شده از کمـک های مادی و معنوی افـراد خیّر و نوع دوست بهره می گیرد و وابسته به هیچ تشکیلات دولتی، سیاسی یا حزبی نیست. یکی از موسسین تاثیرگذار این مجموعه خطیب ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین مرحوم محمـدتقی فلسـفی بوده است که با کمک افرادی دلسوز، این موسسه را در سـال 1375هجری شمسی پایه گذاری کرده اند. هیات امنای این موسسه از خیرین خوشنام کشور هستند که باعث اعتبار هرچه بیشتر موسسه می باشند. فعالیت اصلی موسسه خیریه انفاق ثلث ترویج فرهنگ وصیت نامه نویسی و فرهنگ انفاق خصـوصاً در مورد ثلث مال می باشد کـه به لطف خـداوند متعال توفیـقات خـوبی در این زمینه ها داشته است. باتوجه به فـرمایش امام راحـلمان حضـرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که فرمودند:

گمـان نمیکنم عبـادتی بالاتر از خدمـت به محرومین وجود داشته باشد

عمده ثلث ها و کمک های نقدی جذب شده موسسه، تحت نظر اهدا کننده، در جهت خدمت به محرومین مصرف می شود.